دانلود رمان فاجعه ی پاییز

 

 

خلاصه:

دانلود رمان فاجعه ی پاییز _ بازی‌های مختلف روزگار، با یک دختر به اسم الینه، دختری که به دلیل مسایلی از خانواده‌اش ترد می‌شه و مجبور به کار کردن می‌شه تو یه خونه به عنوان خدمتکار. برای دختری که همیشه تو ناز و نعمت بوده، به یدک کشیدن این اسم، سخته ولی دوره‌های دوار روزگار، براش همه چیز و عوض می‌کنه…

مقدمه:
تو را دوست خواهم داشت،
آنچنان که خود را
حتی اگر
تمام عشاق را دیوانه بخوانی
و عشق را ، قصه‌ای بی‌سرانجام
من تو را دوست خواهم داشت
حتی بیشتر از خودم
حتی اگر شده، یواشکی
بین خودمان باشد، اما
من تو را یواشکی دوست خواهم داشت

قسمتی از رمان :
توی کافه نشستم، قهوه‌ام یخ کرده، اشکام همینجوری سرازیر می‌شن، خدایا حق من از زندگی این بود؟ این بود دعا خوندنای شبونم؟‌ حالا من چیکار کنم؟ تا کی می‌تونم خونه هلما بمونم؟ اینجوری نمی‌تونم ادامه بدم! نفسی عمیق می‌کشم و اشکام و پاک می‌کنم.
کمی از قهوه‌ام رو می‌خورم، گوشیم زنگ می‌خوره دستمو می‌کنم توی کیفم و برش می‌دارم، می‌بینم هلماست.
– جانم هلما؟
– الین، تو معلومه کجایی؟ اومدم خونه، دیدم اسما می‌گه که باز رفتی دنبال کار!
– خب بالاخره که باید برم از خونه شما، مامان و بابات و اسما چه گناهی کردن منو تحمل کنن؟
– جرات داری یه بار دیگه تکرار کن، ببین زندت می‌زارم یا نه؟ زودی بیا خونه که کلی برات حرف دارم.
– باز با آقا حسامتون رفتی دوردور، می‌خوای مخ منو بخوری؟
– زهرمار، سریع برگرد ببینم.
– اومدم، خداحافظ.